Αυτόματη ανανέωση
κάθε 5 δευρόλεπτα
(με Mozilla Firefox)

Kairos  

Όλη η επικαιρότητα στο palo.gr


Όλη η επικαιρότητα στο palo.gr


Provided by IFC Markets
ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΙΜΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (15ΛΕΠΤΗ ΚΑΘΥΣΤΈΡΗΣΗ)
Ευρώ/Δολάριo
Ασήμι/ευρώ/ουγγιά
Ασήμι/δολάρια/ουγγιά
Χρυσός/ευρώ/ουγγιά
Χρυσός/δολάρια/ουγγιά
Παλλάδιο/δολάρια/ουγγιά
Πλατίνα/δολάρια/ουγγιά
( χ 32,151 για κιλό .999)
( χ 32,150 για κιλό .995)